Taxatie Landgoed Junne nabij Ommen

In opdracht van a.s.r. real estate taxeerde Wiberg, in verband met de aankoop, Landgoed Junne. Voor de uitvoering van deze bijzondere opdracht werd een team van 3 personen ingezet.

Landgoed Junne omvat bijna 1050 hectare en is daarmee één van de grotere landgoederen in Nederland. Bos en natuur vormen met 784 hectare een belangrijk onderdeel van het landgoed. 250 hectare landbouwgrond inclusief 3 hoeves, een bungalowparkje, 23 woningen en enkele andere opstallen completeren het landgoed.

In het kader van de taxatie werden de juridische aspecten, het actuele gebruik, de staat van de objecten, de risico’s en ontwikkelmogelijkheden, de marktomstandigheden en referentietransacties onderzocht. Wiberg Taxaties  stelde in eerste instantie de marktwaarde in vrije staat vast. Vervolgens de marktwaarde waarbij rekening is gehouden met alle lopende contracten, zoals pacht, erfpacht, huur, etc.

Wiberg Taxaties heeft de marktwaarde vastgesteld met de comparatieve benadering. Een werkwijze die uitgaat van de vergelijking met relevante transacties van vergelijkbare marktsegmenten. Gelet op de omvang van het landgoed en de schaarste aan vergelijkingstransacties is veel aandacht geschonken aan de onderbouwing van de taxatie.