Modelwaardering

Wiberg ontwikkelt waarderingsmodellen en past deze toe in taxatieopdrachten. Deze waarderingsmodellen bevorderen de objectiviteit, de inzichtelijkheid en genereren zorgvuldig onderbouwde waardebepalingen. Bij omvangrijke waarderingsvraagstukken neemt bovendien de efficiëntie aanmerkelijk toe, zodat de taxatiekosten kunnen worden beperkt.

De modellen zijn zeer geschikt voor steeds terugkerende waarderingsvraagstukken, zoals balanswaarderingen, grondaankopen voor infrastructuur of projectontwikkeling, WOZ-waarderingen en fraudebestrijding.

Wiberg heeft zo’n 30 jaar ervaring met de ontwikkeling en toepassing van waarderingsmodellen. Door onze ervaring zijn wij in staat specifieke vraagstellingen van opdrachtgevers in onze modellen verwerken, waardoor maatwerk is verzekerd.

Wij hebben waarderingsmodellen beschikbaar voor:

  • Woningen
  • Bedrijfsmatig onroerend goed
  • Agrarische bedrijven
  • Agrarische grond
  • NSW-landgoederen
  • Recreatie
  • Erfpachtwaarderingen