Modelwaardering

Wiberg ontwikkelt opdrachtspecifieke waarderingsmodellen voor toepassing in haar taxatieopdrachten. Doel daarvan is het bevorderen van de objectiviteit, de inzichtelijkheid en het genereren van zorgvuldig onderbouwde waardebepalingen. Omvangrijke waarderingsvraagstukken waaraan meerdere taxateurs werken, kunnen zo veel efficiënter worden opgepakt, waardoor de taxatiekosten beperkt blijven.

Ook bij steeds terugkerende waarderingsvraagstukken bewijzen de modellen hun waarde.  Denk aan balanswaarderingen, grondaankopen voor infrastructuur of projectontwikkeling en WOZ-waarderingen.

In de loop der jaren heeft Wiberg een brede expertise opgebouwd in de ontwikkeling en toepassing van waarderingsmodellen. Met deze kennis en ervaring zijn de taxateurs in staat specifieke vraagstellingen van opdrachtgevers in de modellen te verwerken.  Maatwerk is daarmee verzekerd.

Wij hebben waarderingsmodellen beschikbaar voor:

  • Woningen
  • Agrarische bedrijven
  • Agrarische grond
  • NSW-landgoederen
  • Erfpachtwaarderingen