Wiberg Taxaties is een landelijk opererend adviesbureau voor de waardebepaling van vastgoed en de taxatie van gewasschade. Ons team van ruim 30 ervaren taxateurs en rentmeesters verricht taxatieopdrachten in geheel Nederland. De drie partners zijn rentmeesters/taxateurs met een lange staat van dienst.

Taxatieopdrachten worden verricht voor onder andere schadecompensaties, balanswaarderingen, wet WOZ, grondverwerving, erfpachtvraagstukken, financiering, aan- en verkoop. Wiberg werkt voor instellingen, bedrijven, vermogensbeheerders, overheden en particulieren.

Projecten

Contact

Wilberg Taxaties
Hogeweg 37
8278 BB Kamperveen
KvK 51370158
NL58 RABO 0157 781 054