Wiberg Taxaties is een landelijk opererend adviesbureau voor de waardebepaling van vastgoed en de taxatie van gewasschade. Ons team van 20 ervaren taxateurs en rentmeesters verricht taxatieopdrachten in geheel Nederland. De vier partners zijn rentmeesters/taxateurs met een lange staat van dienst.

Taxatieopdrachten worden verricht voor onder andere schadecompensaties, balanswaarderingen, wet WOZ, grondverwerving, erfpachtvraagstukken, financiering, aan- en verkoop. Wiberg werkt voor instellingen, bedrijven, vermogensbeheerders, overheden en particulieren.

Referenties

Verzekeraar ASR

In het voorjaar van 2018 kreeg Wiberg van ASR de opdracht een taxatie te verrichten voor landgoed Junne in Ommen. ASR heeft gekozen voor Wiberg vanwege hun kennis van en ervaring met de waardering van complexe objecten in het landelijk gebied.

Gemeente Putten

In opdracht van de gemeente Putten heeft Wiberg Taxaties eerder getaxeerde NSW-landgoederen herberekend op basis van de nieuwe instandhoudingsfactor en tevens de WOZ waarden naar prijspeil 1-1-2017 geactualiseerd.

Contact

Wilberg Taxaties
Hogeweg 37
8278 BB Kamperveen
KvK 51370158
NL58 RABO 0157 781 054