Wiberg Taxaties is een adviesbureau voor de waardebepaling van vastgoed en de taxatie van gewasschade. Met een team van circa 45 ervaren taxateurs en rentmeesters verricht het bureau taxatieopdrachten in geheel Nederland.

De focus ligt op het landelijk gebied, waarbij de aard van de taxatieopdrachten heel divers is. Denk aan schadecompensaties, balanswaarderingen, WOZ-taxaties, grondverwerving, (erf)pachtwaarderingen, financieringstaxaties, aan- en verkooptaxaties.

Opdrachtgevers zijn instellingen, bedrijven, vermogensbeheerders, overheden en particulieren.

Projecten

Contact

Wilberg Taxaties
Hogeweg 37
8278 BB Kamperveen
KvK 51370158
NL58 RABO 0157 781 054