Wiberg Taxaties is een landelijk opererend adviesbureau voor de waardebepaling van vastgoed en de taxatie van gewasschade. Ons team van 20 ervaren taxateurs en rentmeesters verricht taxatieopdrachten in geheel Nederland. De vier partners zijn rentmeesters/taxateurs met een lange staat van dienst.

Taxatieopdrachten worden verricht voor onder andere schadecompensaties, balanswaarderingen, wet WOZ, grondverwerving, erfpachtvraagstukken, financiering, aan- en verkoop. Wiberg werkt voor instellingen, bedrijven, vermogensbeheerders, overheden en particulieren.

Referenties

Verzekeraar ASR

In het voorjaar van 2018 kreeg Wiberg van ASR de opdracht een taxatie te verrichten voor landgoed Junne in Ommen. ASR heeft gekozen voor Wiberg vanwege hun kennis van en ervaring met de waardering van complexe objecten in het landelijk gebied.

Default Avatar50
It Fryske Gea

Op verzoek van It Fryske Gea bemiddelt Gerard Jippes in een conflict tussen de beheerders van It Fryske Gea en één van hun pachters.

Contact

Wilberg Taxaties
Hogeweg 37
8278 BB Kamperveen
KvK 51370158
NL58 RABO 0157 781 054