Wiberg Taxaties is een landelijk opererend adviesbureau voor de waardebepaling van vastgoed en de taxatie van gewasschade. Ons team van 20 ervaren taxateurs en rentmeesters verricht taxatieopdrachten in geheel Nederland. De vier partners zijn rentmeesters/taxateurs met een lange staat van dienst.

Taxatieopdrachten worden verricht voor onder andere schadecompensaties, balanswaarderingen, wet WOZ, grondverwerving, erfpachtvraagstukken, financiering, aan- en verkoop. Wiberg werkt voor instellingen, bedrijven, vermogensbeheerders, overheden en particulieren.

Referenties

Gemeente Putten

In opdracht van de gemeente Putten heeft Wiberg Taxaties eerder getaxeerde NSW-landgoederen herberekend op basis van de nieuwe instandhoudingsfactor en tevens de WOZ waarden naar prijspeil 1-1-2017 geactualiseerd.

Default Avatar50
It Fryske Gea

Op verzoek van It Fryske Gea bemiddelt Gerard Jippes in een conflict tussen de beheerders van It Fryske Gea en één van hun pachters.

Contact

Wilberg Taxaties
Hogeweg 37
8278 BB Kamperveen
KvK 51370158
NL58 RABO 0157 781 054