Faunaschade

Wiberg taxeert gewasschades die zijn veroorzaakt door dieren. Onze expertise beslaat naast alle reguliere landbouwgewassen een breed spectrum aan bijzondere teelten, zoals boomkwekerijgewassen, siergewassen, potplanten, bloemgewassen, bloembollen, fruitteelt, ‘energiegewassen’, riet- en rijshoutteelt. Ook bij andere schadeoorzaken zijn onze taxateurs inzetbaar voor de schadebepaling. Denk aan stormschade en gewasschade als gevolg van werkzaamheden waardoor gewassen zijn vernietigd of beschadigd.

De taxateurs van Wiberg hebben een agrarische achtergrond en zijn veelal VRT-geregistreerd. Zij zijn niet alleen bekend met schadebeelden en schadeoorzaken, maar beschikken ook over de vereiste kennis van gewassen en de actuele marktprijzen.
Akkerwijzer juni ’22-1
Akkerwijzer juni ’22-2