Gewasschade

Wiberg taxeert met een team van deskundigen gewasschades die zijn veroorzaakt door dieren. Onze expertise beslaat naast alle reguliere landbouwgewassen een breed spectrum aan bijzondere teelten, zoals boomkwekerijgewassen, siergewassen, potplanten, bloemgewassen, bloembollen, fruitteelt, ‘energiegewassen’, riet- en rijshoutteelt. Ook bij andere schadeoorzaken zijn onze taxateurs inzetbaar voor de schadebepaling. Denk daarbij aan gewasschade als gevolg van weersinvloeden en aan het uitvoeren van werkzaamheden waarbij gewassen worden vernietigd of beschadigd.

De taxateurs van Wiberg hebben een agrarische achtergrond. Zij zijn niet alleen bekend met schadebeelden en schadeoorzaken, maar beschikken ook over de vereiste kennis van gewassen en de actuele marktprijzen.