Waterschade

Schade aan landbouwgewassen kan ook veroorzaakt worden door wateroverlast. De gewassen staan dan als het ware ‘met de voeten in het water’. De schade bestaat doorgaans uit achterblijvende groei, afgestorven gewassen en/of kwaliteitsgebreken aan het geoogste product.

Nederland wordt steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Onder andere de agrarische sector ondervindt daar schade van. De capaciteit van waterafvoeren is soms onvoldoende. Een ander probleem is de aanwezigheid van opstoppingen in de waterafvoer, veroorzaakt door omstandigheden waarop de teler geen invloed heeft. Wil een gedupeerde teler zijn opbrengstderving verhalen op een andere partij, moet de omvang van de schade objectief worden vastgesteld.

De taxateurs van Wiberg hebben op het gebied van waterschade ruime ervaring en knowhow opgebouwd.  In opdracht van zowel overheden als agrarische ondernemingen brengen zij de schade in kaart