Second opinion

De adviseurs van Wiberg ondersteunen opdrachtgevers bij de taxatie van bijzondere objecten en/of objecten in een bijzondere situatie. Als kritisch, professioneel klankbord of met een second opinion.

Zij nemen de uitgangspunten door en bespreken de manier waarop de opdrachtgever de taxatie heeft benaderd. Vervolgens analyseren zij de uitkomsten en adviseren over de keuzes die gemaakt kunnen worden.