Second opinion

De taxateurs van Wiberg bieden opdrachtgevers ondersteuning bij de waardevaststelling van bijzondere objecten of objecten in een bijzondere situatie. Als kritisch, professioneel klankbord of met een second opinion op een reeds uitgevoerde taxatie.

Unieke objecten leiden vaak tot vragen over te formuleren uitgangspunten voor de taxatie. Uitgangspunten die vaak van grote invloed zijn op de uitkomst van de waardebepaling. De taxateurs van Wiberg beoordelen gemaakte keuzes en bespreken de effecten daarvan met de opdrachtgever. Zij adviseren over alternatieven en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het resultaat is dat de opdrachtgever een welbewuste en goed onderbouwde keuze kan maken over de wijze waarop de taxatie wordt uitgevoerd.