Conflictbemiddeling

Bij de realisatie van bijvoorbeeld een herinrichtingsproject kunnen de onderhandelingen behoorlijk vastlopen. Veelvoorkomende knelpunten zijn de taxatiewaarde, de schadeloosstelling of de bedrijfsverplaatsing. In de loop der jaren heeft Wiberg, in de persoon van Gerard Jippes, een solide reputatie opgebouwd met betrekking tot conflictbemiddeling tussen overheid en burgers. De overheid is daarbij de opdrachtgever van Wiberg.

De eerste stap richting een oplossing is het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Gerard Jippes neemt daarvoor uitgebreid de tijd. Hij luistert hoe de burger zijn kant van het verhaal ervaart, maakt een inventarisatie en gaat een open discussie aan. Eventueel ook met andere partijen die bij de zaak betrokken zijn. Regelmatig koppelt hij zijn bevindingen terug naar de opdrachtgever.

Vaak weet Gerard Jippes met tact, kennis van zaken en creativiteit partijen weer om tafel te krijgen.  Met als resultaat een oplossing waarmee alle partijen vrede kunnen hebben.

Second opinion

De adviseurs van Wiberg ondersteunen opdrachtgevers bij de taxatie van bijzondere objecten en/of objecten in een bijzondere situatie. Als kritisch, professioneel klankbord of met een second opinion.

Zij nemen de uitgangspunten door en bespreken de manier waarop de opdrachtgever de taxatie heeft benaderd. Vervolgens analyseren zij de uitkomsten en adviseren over de keuzes die gemaakt kunnen worden.