Landgoederen

Het taxeren van landgoederen vergt specialistische kennis. Landgoederen vormen een bijzondere markt, waarvan referenties door de grote diversiteit van de objecten schaars voorhanden zijn. De taxateurs van Wiberg hebben in de loop der jaren honderden landgoederen gewaardeerd en beschikken zodoende over een uitgebreide database, waaronder objecten die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928.

Inmiddels mag Wiberg zich expert noemen op dit gebied. Deze vakkennis wordt landelijk beschikbaar gesteld voor het taxeren van de WOZ-waarde van landgoederen. Voor dit doel stelt Wiberg de landelijke taxatiewijzer op waarin een praktische aanpak voor WOZ-taxateurs is uitgewerkt.