Landgoederen

Het taxeren van landgoederen vergt specialistische kennis. Landgoederen vormen een bijzondere markt, waarvan referenties door de grote diversiteit van de objecten niet ruim voorhanden zijn. De taxateurs van Wiberg hebben in de loop der jaren honderden landgoederen gewaardeerd en beschikken zodoende over een uitgebreide database, waaronder objecten die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928.

Inmiddels mag Wiberg zich expert noemen op dit gebied. De beschikbare vakkennis wordt landelijk uitgedragen bij het taxeren van de WOZ-waarde van landgoederen. Wiberg stelt de landelijke taxatiewijzer op waarin een praktische aanpak voor WOZ-taxateurs is uitgewerkt: Nieuwe taxatiewijzer NSW-landgoederen