Balanswaardering

De NRVT-gecertificeerde taxateurs van Wiberg verrichten voor diverse opdrachtgevers balanswaarderingen van beleggingen in agrarische gronden en agrarische opstallen. Naast de marktwaarde stellen de taxateurs bij balanstaxaties ook de belaste waarde vast. Bij bepaling van de belaste waarde waarde wordt  rekening gehouden met de aard van de op het agrarisch onroerend goed gevestigde pachtcontracten. Dit vergt specifieke kennis van de contractvormen en van de toe te passen taxatiemethodieken.