Balanswaardering

De NRVT-gecertificeerde taxateurs van Wiberg verrichten voor diverse opdrachtgevers balanswaarderingen van agrarische gronden en agrarische opstallen.
Naast de marktwaarde stellen de taxateurs bij een balanstaxatie ook de ‘marktwaarde met bijzonder uitgangspunt’ vast. Bij bepaling van de marktwaarde met  bijzonder uitgangspunt wordt rekening gehouden met de voorwaarden van het op het agrarisch object rustende (erf)pachtcontract.