WOZ

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is opdrachtgever voor het opstellen van 27 taxatiewijzers ter ondersteuning van de WOZ-waardebepaling. Wiberg Taxaties heeft de opdracht om  jaarlijks zes taxatiewijzers up-to-date te maken. Het gaat hierbij om de agrarische taxatiewijzers en taxatiewijzers voor een groep bijzondere objecten: Defensie, Nutsobjecten, Duurzame Energie (windturbines en zonneparken), NS-stations en NSW-landgoederen.

In een taxatiewijzer worden richtlijnen gegeven waarmee WOZ-taxateurs de WOZ-waarde van bijzondere objecten kunnen bepalen. Deze taxatiewijzers worden opgesteld voor objectcategorieën waarvan marktinformatie schaars is of niet transparant beschikbaar. De taxatiewijzers reiken de taxateur methodieken en waarderingskengetallen aan als hulpmiddel bij bepaling van de WOZ-waarde.

Bij het waarderen van recreatieobjecten worden vanwege de diversiteit in aard en omvang verschillende taxatiemethodieken toegepast. De taxateurs van Wiberg maken hierbij vaak gebruik van zelfontwikkelde waarderingsmodellen. Op basis van deze modellen komen zij tot een goede onderbouwing van hun waardering en een heldere verantwoording van de taxatie.