WOZ

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is opdrachtgever voor het opstellen van 22 taxatiewijzers ter ondersteuning van de WOZ-waardebepaling. Wiberg Taxaties heeft de opdracht om  jaarlijks vijf taxatiewijzers up-to-date te maken. Het gaat hierbij om de taxatiewijzers voor een groep bijzondere objecten; Defensie, Nutsobjecten, Duurzame Energie, NS-stations en NSW-landgoederen.

In een taxatiewijzer worden richtlijnen gegeven waarmee WOZ-taxateurs de WOZ-waarde van bijzondere objecten kunnen bepalen. Deze taxatiewijzers worden opgesteld voor objectcategorieën waarvan marktinformatie schaars is en niet transparant beschikbaar. De taxatiewijzers reiken de taxateur methodieken en waarderingskengetallen aan als hulpmiddel bij bepaling van de WOZ-waarde.