Erfpacht

Wiberg voert regelmatig taxaties uit van objecten waarop een recht van erfpacht is gevestigd. Opdrachtgevers weten Wiberg vooral te vinden voor de waardering van grootschalige complexen, bestaande uit meerdere opstallen met bebouwde en niet-bebouwde percelen. De specialisten van Wiberg hebben de kennis in huis om maatwerk-waarderingsmodellen te ontwikkelen en toe te passen.

Wiberg adviseert zijn opdrachtgevers om de waarde ieder jaar te actualiseren en niet alleen wanneer de accountant er om vraagt of als de canon aangepast moet worden. Zo kunnen de erfpachters jaarlijks geïnformeerd worden over de waardeontwikkeling en is de periodieke aanpassing van de canon geen onaangename verrassing. Want vaak ligt een canonherziening gevoelig en leidt tot lastige discussies tussen de eigenaar en de erfpachter.