Erfpacht

Wiberg voert regelmatig taxaties uit van objecten waarop een recht van erfpacht is gevestigd. Opdrachtgevers weten Wiberg vooral te vinden voor de waardering van grootschalige complexen, bestaande uit meerdere opstallen met bebouwde en niet-bebouwde percelen. De specialisten van Wiberg hebben de kennis in huis om maatwerk-waarderingsmodellen te ontwikkelen en toe te passen.