Waardebepaling natuur

De natuur kent een grote diversiteit. Sommige stukken natuur worden in het bestemmingsplan aangeduid als ‘natuurperceel’. Wiberg waardeert voor een aantal grote opdrachtgevers percelen met dit type grondgebruik.

De marktwaarde van een natuurperceel wordt bepaald door een aantal criteria. Denk hierbij onder andere aan ligging, gebruiksmogelijkheden en omvang van het perceel. Ook financiële aspecten zoals instandhoudingskosten, opbrengend vermogen en subsidiemogelijkheden spelen een rol.

Na een grondige inspectie ter plaatse en een analyse van de markt stelt Wiberg een transparant, goed onderbouwd taxatierapport op. Door de jaren heeft Wiberg veel ervaring opgebouwd in het waarderen van vrijwel alle soorten natuur.