Wiberg voert balanstaxatie uit voor provincie Drenthe

Per ultimo 2019 beschikt de provincie Drenthe over een aantal percelen agrarische ruilgrond. Deze percelen dienen te worden geverifieerd op de waardering in de financiële administratie en jaarverslagging.

Opdracht
Voor het opstellen van de jaarrekening 2019 wil de provincie Drenthe beschikken over een actuele, onderbouwde balanswaarde van haar agrarische ruilgronden. Deze gronden werden aangekocht in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland. De balanstaxatie omvat 153 agrarische percelen, in totaal 551.23.96 ha.

Aanpak
Wiberg Taxaties heeft samen met de provincie Drenthe een systematiek ontwikkeld met een innovatieve aanpak waarbij AgriTax® centraal staat. Het gaat hierbij om een zesjarige cyclus. In het eerste jaar vindt een Volledige Taxatie plaats met inventarisatie, veldopname en waardering. De daaropvolgende twee jaren wordt een Mutatie Taxatie uitgevoerd. In het vierde jaar vindt een Hertaxatie plaats, gevolgd door twee jaar een Mutatie Taxatie. Daarmee is de zesjarige cyclus afgerond. Daarna begint weer een nieuwe cyclus met een Volledige Taxatie.

Werkwijze
Begin 2020 wordt gestart met een Volledige Taxatie van 47 percelen, waarbij elk object ter plaatse wordt geïnspecteerd. De overige 106 percelen werden eerder (2019) door Wiberg volledig getaxeerd. Hier kan worden volstaan met een Mutatie Taxatie. Alle taxaties worden verricht conform het NRVT-reglement voor de waardering van Landelijk en Agrarisch Vastgoed. De taxateurs die de werkzaamheden verrichten zijn NRVT-gecertificeerd en ingeschreven in de Kamer Landelijk Agrarisch Vastgoed.

AgriTax®
In het taxatieproces maakt Wiberg gebruik van de in eigen beheer ontwikkelde applicatie AgriTax®. AgriTax® is specifiek ingericht voor de taxatie van agrarische gronden en onderbouwing van de uitkomsten. De applicatie levert gescreende marktgegevens en referentiewaarden over agrarische percelen in geheel Nederland.