Wiberg taxeert faunaschade in opdracht van BIJ12

BIJ12 behandelt namens alle provincies jaarlijks zo’n 5.000 aanvragen voor tegemoetkoming in faunaschade. Het gaat vaak om schade aan gewassen door natuurlijk in het wild levende dieren. Zoals schade aan gras door ganzen of schade aan fruit door mezen. Ook schade aan landbouwhuisdieren, bijvoorbeeld door wolven gedode schapen, komt voor. In 2018 werd voor bijna 23 miljoen euro aan tegemoetkomingen uitbetaald.
Twee onafhankelijke bureaus
In de afgelopen 4 jaar voerde Wiberg Taxaties voor BIJ12 een minder omvangrijke opdracht uit. Echter per 1 november 2019 heeft het taxatiesbureau een substantieel deel van de totaalopdracht verworven. Wiberg Taxaties is belast met de taxatie van schade aan grasland in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Tevens zal Wiberg de schade aan landbouwhuisdieren en aan alle overige gewassen, zoals fruit, bomen, graan en graszaad in heel Nederland taxeren.
Betrouwbare taxaties
Vanaf 2020 wordt het gehele proces vanaf de tegemoetkomingsaanvraag via taxatie tot betaling volledig gedigitaliseerd. Dat betekent dat BIJ12 hoge eisen stelt aan de bureaus waarmee zij samenwerkt. Bij het opstellen van de overeenkomst is niet alleen kritisch gekeken naar het digitale proces en de kwaliteit van de taxateurs, maar ook naar procesbeheersing en kwaliteitsborging. Daarnaast is de mogelijkheid om op termijn te kunnen inspelen op nieuwe technieken van schadebepaling in de beoordeling meegenomen. Denk daarbij aan drones en satellietbeelden.
Wiberg Taxaties
De taxateurs van Wiberg hebben een agrarische achtergrond. Zij zijn bekend met schadebeelden en schadeoorzaken en beschikken bovendien over de vereiste kennis van gewassen, diersoorten en de actuele marktprijzen. Wiberg zal deze omvangrijke opdracht met 25 taxateurs uitvoeren.