Wiberg taxeert faunaschade in opdracht van BIJ12

BIJ12 behandelt namens alle provincies jaarlijks zo’n 6.000 aanvragen voor tegemoetkoming in faunaschade. Het gaat doorgaans om schade aan gewassen door natuurlijk in het wild levende dieren. Zoals schade aan gras door ganzen of schade aan fruit door mezen. In 2021 werd voor ruim 35 miljoen euro aan tegemoetkomingen uitbetaald.

Wiberg Taxaties voert een substantieel deel van de totaalopdracht uit. Wiberg is belast met de taxatie van schade aan grasland in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Tevens taxeert Wiberg de schade aan landbouwhuisdieren en aan alle overige gewassen, zoals fruit, bomen, graan en graszaad in heel Nederland.

Betrouwbare taxaties
Met ingang van 2020 werd het gehele proces, vanaf de tegemoetkomingsaanvraag via taxatie tot betaling, volledig gedigitaliseerd. BIJ12 stelt hoge eisen aan de bureaus waarmee zij samenwerkt. Bij het opstellen van de overeenkomst is niet alleen kritisch gekeken naar het digitale proces en de kwaliteit van de taxateurs, maar ook naar procesbeheersing en kwaliteitsborging. Daarnaast is de mogelijkheid om op termijn te kunnen inspelen op nieuwe technieken van schadebepaling in de beoordeling meegenomen. Denk daarbij aan drones en satellietbeelden.

Taxateurs
De taxateurs van Wiberg hebben een agrarische achtergrond. Zij zijn bekend met schadebeelden en schadeoorzaken en beschikken bovendien over de vereiste kennis van gewassen, diersoorten en de actuele marktprijzen. Voor deze omvangrijke opdracht heeft Wiberg 35 Taxateurs beschikbaar. Een groeiend aantal taxateurs is VRT-geregistreerd.