Update Taxatiewijzers WOZ

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) laat sinds 2005 landelijke taxatiewijzers opstellen, die een belangrijke rol spelen bij de WOZ-taxatie van courante, incourante en agrarische objecten in het kader van de Wet WOZ. Met de jaarlijkse actualisering van de taxatiewijzers worden de gegevens aangepast aan ontwikkelingen in de markt en aan de gebruikservaringen.

De specialisten van Wiberg Taxaties onderhouden de taxatiewijzers voor Agrarische objecten, NSW-landgoederen, Duurzame energie, NS-stations, Nutsvoorzieningen en Defensie-objecten. Naast taxatietechnische kennis van deze marktsegmenten vergt de actualisering van taxatiewijzers ervaring met specifieke automatiseringssystemen. Ook het voeren van constructief overleg met belangenbehartigers van deze sectoren is een belangrijk aspect van deze opdracht. Voor de Agrarische taxatiewijzer volgt Wiberg elke maand nauwgezet de ontwikkeling van de agrarische grondprijs (AgriTax®).

Wiberg heeft, na een Europese aanbesteding, de opdracht tot actualisering verkregen voor 3 jaren (waardepeildata 1 januari 2022, 1 januari 2023 en 1 januari 2024).