Gemeente Putten

Taxatie NSW-landgoederen
In opdracht van de gemeente Putten heeft Wiberg Taxaties eerder getaxeerde NSW-landgoederen herberekend op basis van de nieuwe instandhoudingsfactor en tevens de WOZ waarden naar prijspeil 1-1-2017 geactualiseerd.

In de gemeente Putten liggen veel NSW-landgoederen. Enkele jaren geleden heeft Wiberg Taxaties deze objecten bezocht, geïnventariseerd en getaxeerd. Inmiddels is er een gewijzigde methode voor de berekening van de instandhoudingsfactor, zoals beschreven in de ’taxatiewijzer NSW-landgoederen’. Hierdoor werd het noodzakelijk om voor al deze objecten een nieuwe factor te berekenen. Wiberg Taxaties heeft dit uitgevoerd en gelijktijdig de WOZ waarden naar prijspeil 1-1-2017 geactualiseerd.

De taxaties zijn uitgevoerd in een strakke planning. Naast de inhoudelijke expertise waren ook de processturing en controle van de taxaties belangrijke aspecten van deze opdracht.