Verzekeraar ASR

Aankooptaxatie complex object
In het voorjaar van 2018 kreeg Wiberg van ASR de opdracht een taxatie te verrichten voor landgoed Junne in Ommen. ASR heeft gekozen voor Wiberg vanwege hun kennis van en ervaring met de waardering van complexe objecten in het landelijk gebied.

Landgoed Junne, met een opp. van 1.047 ha een van de grotere particuliere landgoederen, bestaat uit bosgebied, landbouwgrond, natuur- en recreatiegebied. Op het terrein bevinden zich meerdere opstallen, waaronder boerderijen, (vakantie)woningen en een zagerij. Omdat de termijn voor het doen van een bieding beperkt was, was haast geboden.

Voor deze opdracht heeft Wiberg gewerkt in een team van drie personen; twee taxateur/rentmeesters voor de opname ter plaatse en een derde teamlid voor het samenstellen van het taxatierapport en de kwaliteitscontrole. Gezien de diversiteit van het landgoed was de inzet van meerdere disciplines noodzakelijk. Een van de taxateurs heeft brede ervaring met het waarderen van bos- en landbouwgrond, de tweede is gespecialiseerd in het taxeren van agrarische en recreatieve objecten.

Omdat dergelijk grote objecten zelden op de markt komen, waren geen vergelijkbare transacties voorhanden. Dat maakte dat de onderbouwing van deze bijzondere taxatie op zichzelf al een uitdaging was. In mei 2018 nam ASR het landgoed voor € 25,25 miljoen over van Delta Lloyd.