Staatsbosbeheer

Taxatie recreatieparken op de Waddeneilanden
Wiberg Taxaties heeft in opdracht van Staatsbosbeheer meerdere recreatieparken getaxeerd op de Waddeneilanden. De percelen op deze parken zijn eigendom van Staatsbosbeheer en uitgegeven in erfpacht.

Het doel van de taxatie was het bepalen van de grondwaarde, in verband met de voorgenomen verkoop van de recreatiepercelen. Een tweede doel van de taxatie was het bepalen van de nieuwe erfpachtcanon, ingeval een verkoop niet tot stand zou komen.

Het vaststellen van de waarde en het onderbouwen van de taxatie is een complex proces. Vergelijkbare transactiegegevens zijn nauwelijks voorhanden en alle percelen zijn weer anders gesitueerd. De taxateurs van Wiberg hebben alle beschikbare marktgegevens vergeleken en de verschillen en overeenkomsten zorgvuldig in kaart gebracht. Daarnaast zijn de kenmerken van de diverse percelen geïnventariseerd.