Graslandvernietiging

Als gevolg van de weersomstandigheden gedurende deze zomer is veel grasland sterk verdroogd. De verwachting is dat de kwaliteit van de zode flink is afgenomen en dat bij hergroei slechte grassen de overhand gaan krijgen. De noodzaak tot graslandvernieuwing is daardoor nadrukkelijk aan de orde.

Onder bepaalde, door de RVO opgestelde, voorwaarden is het toegestaan om grasland te vernietigen en opnieuw in te zaaien. In een aantal gevallen dient de grondgebruiker dan te beschikken over een rapport waarin de noodzaak tot graslandvernietiging is vastgesteld. Dit rapport moet door een geregistreerde schade-expert worden opgesteld. Wiberg beschikt over de benodigde expertise, voldoet aan de eisen van de RVO en heeft veel ervaring in het opstellen van de verplichte rapportages.

De regels voor graslandvernietiging en de situaties waarin een expertrapport moet worden opgesteld, zijn door de deskundigen van Wiberg in een overzichtelijk schema samengevat: Regels voor graslandvernietiging per 1 juni 2018.

Zie ook de website van de RVO over grasland scheuren of vernietigen.