Schade aan vee

Een aantal taxateurs binnen ons bedrijf handelt schademeldingen af van dode of gewonde landbouwhuisdieren, indien de verdenking bestaat dat deze schade werd veroorzaakt door een wolf. De taxateur van Wiberg stelt ter plaatse een onderzoek in naar de toedracht en de mogelijke veroorzaker. Voor nadere analyse en onderbouwing van zijn visuele oordeel neemt hij DNA-monsters voor verder onderzoek. Uiteraard stelt onze taxateur ook de hoogte van de schade vast.

De taxateurs van Wiberg hebben een agrarische achtergrond en zijn opgeleid in het herkennen van schadebeelden en sporen van veroorzakers.