Wiberg taxeert vermogensschade in aardbevingsgebied Groningen

Aardbevingsschade en aardbevingsrisico beïnvloeden bijna onvermijdelijk de verkoopprijs van woningen in Noordoost Groningen. Naast directe schade, zoals scheuren en verzakkingen, kan ook indirecte schade ontstaan. Die schade komt pas feitelijk aan het licht als het huis wordt verkocht. Door het aardbevingsrisico kan de verkoopprijs lager uitvallen. In dat geval kunnen woningbezitters een beroep doen op de Waarderegeling van de NAM voor een eventuele compensatie.

De taxateurs van Wiberg verrichten taxaties om de omvang van de waardedaling te bepalen. Tevens maken zij onderdeel uit van het kwaliteitsteam, waarin de uitgevoerde taxaties worden getoetst aan de kwaliteitsnormen.

Ontwikkeling waarderegeling NAM agrarische objecten
Daarnaast hebben de specialisten van Wiberg Taxaties onderzoek gedaan naar de waardeontwikkeling van agrarische grond en agrarische gebouwen in het betreffende aardbevingsgebied  en in de referentiegebieden daarbuiten. Doel van dit onderzoek was de mogelijke effecten van het aardbevingsrisico op verkochte agrarische objecten of percelen te kwantificeren en te onderbouwen.

Wiberg heeft specifiek voor deze vraagstelling uitgebreid marktonderzoek verricht en op basis daarvan waarderingsmodellen ontwikkeld. Hiermee kunnen verkochte agrarisch objecten binnen het risicogebied en daarbuiten worden getaxeerd. De uitkomsten geven een goed beeld van de waarde-effecten van een ligging binnen het risicogebied.