Wiberg taxeert schade veroorzaakt door wolven

Met de komst van de wolf naar Nederland is schade aan landbouwhuisdieren onvermijdelijk. Schapen zijn de meest voorkomende slachtoffers. Omdat de wolf op de lijst van beschermde diersoorten staat, is schadepreventie niet eenvoudig. Wanneer landbouwhuisdieren slachtoffer zijn geworden van een wolf, kunnen gedupeerde professionele en hobbymatige veehouders een beroep doen op een schadevergoeding van de overheid. BIJ12,  verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, heeft het veldwerk en de taxatie uitbesteed aan Wiberg Taxaties.

De eigenaar van een gedood of gewond dier moet dit direct melden aan Bij12.

BIJ12 beoordeelt de melding aan de hand van foto’s en de beschrijving van het voorval. Hierbij zijn ook eventuele sporen belangrijke aanknopingspunten. Lijkt het om een wolf te gaan, krijgt Wiberg het verzoek om een gecertificeerde taxateur dezelfde dag nog ter plaatse onderzoek te laten doen. Zijn opname bestaat uit een visuele beoordeling van de verwondingen, eventueel andere aanwezige sporen en getroffen preventieve maatregelen. Daarnaast neemt hij DNA-monsters en stuurt die naar het laboratorium. Met dit onderzoek kan de veroorzaker nauwkeurig worden vastgesteld. De uitkomsten van het lab-onderzoek zijn daarom altijd leidend. Soms echter heeft een kadaver te lang gelegen of heeft langdurige regenval de DNA sporen uitgewist. In dat geval is het oordeel van de taxateur doorslaggevend. Naast het onderzoek ter plaatse stelt de taxateur een taxatie op van de schade. Hierbij hanteert hij de richtlijnen die door BIJ12 zijn opgesteld. Het afgelopen jaar zijn circa 130 onderzoeken uitgevoerd.

Wanneer overduidelijk is dat de boosdoener geen wolf is, kan BIJ12 besluiten geen nader onderzoek te doen. Schade door bijvoorbeeld vossen en honden valt namelijk niet onder de regeling. De overheid vergoedt alleen schade indien deze is veroorzaakt door een beschermde diersoort