Wiberg taxeert schade veroorzaakt door wolven

Met de komst van de wolf naar Nederland is schade aan landbouwhuisdieren onvermijdelijk. Schapen zijn de meest voorkomende slachtoffers. Omdat de wolf op de lijst van beschermde diersoorten staat, is schadepreventie niet eenvoudig. Wanneer landbouwhuisdieren slachtoffer zijn geworden van een wolf, kunnen gedupeerde veehouders een beroep doen op een schadevergoeding van de overheid. BIJ12,  verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, heeft het veldwerk en de taxatie uitbesteed aan Wiberg Taxaties.

De eigenaar van een gedood of gewond dier moet dit direct melden aan Bij12
BIJ12 beoordeelt de melding aan de hand van foto’s en de beschrijving van het voorval. Hierbij zijn ook eventueel aanwezige sporen belangrijke aanknopingspunten. Lijkt het om een wolf te gaan, dan krijgt Wiberg het verzoek om een taxateur nog dezelfde dag ter plaatse onderzoek te laten doen. Zijn opname bestaat uit een visuele beoordeling van de verwondingen, van eventueel andere aanwezige sporen en van de getroffen preventieve maatregelen. Daarnaast neemt hij DNA-monsters en stuurt die naar een laboratorium. Met dit laboratoriumonderzoek kan de veroorzaker meestal nauwkeurig worden vastgesteld. De uitkomsten van het lab-onderzoek zijn daarom altijd leidend. Soms heeft een kadaver te lang gelegen of heeft langdurige regenval de DNA sporen uitgewist. In dat geval geeft het oordeel van de taxateur de doorslag. Naast het onderzoek ter plaatse stelt de taxateur een taxatie op van de schade. Hierbij hanteert hij de richtlijnen die door BIJ12 zijn opgesteld.