Wiberg blijft betrokken bij Groene Grond Coöperatie

Wat is de weg naar een toekomstbestendige ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij? Volgens de Agrarische Natuurvereniging (ANV ) Gagelvenne ligt het antwoord in een integrale benadering. Uitgangspunt is dat een moderne en professionele bedrijfsvoering wordt gecombineerd met de maatschappelijke opgaven in het gebied ten aanzien van milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en landschapsontwikkeling. Als model om invulling te geven aan deze vernieuwende aanpak is gekozen voor een coöperatie: de Groene Grond Coöperatie. Een coöperatie heeft de noodzakelijke juridische structuur en moet instaan voor continuïteit, een transparante verantwoording en het zorgvuldig vastleggen van afspraken. Sinds 21 november 2017 is de Groene Grond Coöperatie een feit.

In aanloop naar de oprichting van de coöperatie heeft de ANV Gagelvenne de hulp ingeroepen van de adviseurs van Wiberg. In eerste instantie heeft Wim van Werven de problemen binnen de melkveehouderij en de aanpak die de coöperatie voorstaat in beeld gebracht. Nadrukkelijk heeft hij de aandacht gevestigd op het belang van krachtige, regionale partners.

Vervolgens is Gerard Jippes, als voorzitter van een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep, aan de slag gegaan met het op de kaart zetten van de Groene Grond Coöperatie. In een-op-een gesprekken heeft hij de boeren, die zich aanvankelijk nogal terughoudend opstelden, gewezen op het belang van een gezamenlijke aanpak. Mede dankzij zijn kwaliteiten als bemiddelaar heeft hij de boeren uiteindelijk weten te overtuigen.

Inmiddels is de Groene Grond Coöperatie operationeel en heeft Gerard Jippes zijn functie als voorzitter neergelegd. Op verzoek van de huidige voorzitter zal hij straks wel deel uitmaken van de nog op te richten Raad van Advies.