Wiberg beschrijft taxatieprotocollen gewasschade

In opdracht van de Provincie Limburg heeft Wiberg Taxaties, in samenwerking met Verkouw Consultancy, taxatieprotocollen voor agrariërs ontwikkeld. De provincie wil agrariërs een handreiking geven aan de hand waarvan zij kunnen beoordelen of het zinvol is gewasschade te claimen.

De taxateurs van Wiberg hebben de toe te passen taxatiemethodieken beschreven en de berekeningswijze van schade uitgewerkt. De protocollen zijn van toepassing op grasland, mais, aardappelen, wintertarwe, appels en peren. Ook is per gewas een fotowijzer gemaakt als leidraad voor de herkenning van schadebeelden en schadeveroorzakers.