Landgoed Oosterbroek voor meerdere doeleinden getaxeerd

Voor Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) taxeerde Wiberg de onroerende zaken behorend tot Landgoed Oosterbroek.

VNN beraadt zich momenteel op het toekomstig gebruik van het landgoed.
Om de diverse opties goed tegen elkaar te kunnen afwegen heeft VNN aan Wiberg gevraagd de marktwaarde te taxeren van zowel het landgoed als geheel, als van de verschillende onderdelen.
Het te beoordelen object omvat opstallen, ondergrond, tuin en erf.

Parallel aan de taxatie van de marktwaarde heeft Wiberg berekend of het mogelijk en zo ja ook wenselijk is landgoed Oosterbroek te rangschikken onder de Natuurschoonwet.