Taxatie natuurgrond voor de provincie Fryslân

Ontwikkeling, realisatie en beheer van natuur zijn door het Rijk gedecentraliseerd naar de provincies. Het gaat hierbij onder andere om de permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur, het inrichten van deze gebieden en natuurbeheer.

Eigenaren die landbouwgrond geschikt willen maken voor natuur of natuurbeheerders die de kwaliteit van beheer verder willen ontwikkelen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen. Deze Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) moet eigenaren stimuleren een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van natuurgebieden.

De provincie Fryslân heeft Wiberg Taxaties opdracht gegeven enkele natuurpercelen te taxeren. Het doel van deze taxatie is het verkrijgen van inzicht in de marktwaarde van deze percelen.