Taxatie akkerbouwbedrijf met toekomstige ontzanding

Een agrarische ondernemer in de Ooijpolder heeft Wiberg Taxaties opdracht gegeven zijn bedrijf op twee manieren te taxeren. Het bedrijf beslaat een oppervlak van circa 80 hectare. De specifieke kennis en ervaring van Wiberg waren doorslaggevend voor zijn keus.

Er zijn twee taxaties opgesteld. In de eerste taxatie was het uitgangspunt dat de grond in gebruik blijft als cultuurgrond. Bij de tweede waardebepaling taxeerde de taxateur het onroerend goed op basis van de optie dat voor 30 hectare cultuurgrond mogelijk een ontgrondingsvergunning wordt verkregen en een overeenkomst wordt aangegaan voor het winnen van 2,5 miljoen m3 zand en/of grind.

De eigenaar van het onroerend goed wilde inzicht in de WEVAB-waarde en de marktwaarde van zijn bedrijf.