Wiberg bepaalde marktconforme huur

Overheden concurreren regelmatig met bedrijven. Om te voorkomen dat in een dergelijke situatie sprake is van concurrentievervalsing, is de overheid gebonden aan bepaalde gedragsregels. Zo mag zij een product of dienst niet beneden de kostprijs aanbieden. In de Wet Markt en Overheid  staan de gedragsregels duidelijk omschreven
De Wet Markt en Overheid valt onder het Mededingingsrecht.

Verhuur door een overheidsinstantie
In deze casus treedt de gemeentelijke overheid op als verhuurder ten behoeve van een commerciële activiteit. Het is dan wettelijk verplicht een marktconforme huur te berekenen. De betreffende huurder is een commercieel kinderdagverblijf. De andere twee huurders van de locatie zijn scholen die door de gemeente bekostigd worden. De scholen vallen daarom buiten de wettelijke maatregel.

Aan Wiberg de opdracht om een marktconforme huur te bepalen. Wiberg stelde de huur vast aan de hand van een aantal criteria:

● Kostprijs dekkende huur;
● Draagkrachthuur;
● Huurprijsanalyse op basis van door de gemeente verhuurde vergelijkbare panden;
● Huurprijsanalyse op basis van te huur staande commerciële bedrijfsruimten;
● Huurprijsanalyse van verhuurde commerciële bedrijfsruimte.

Een weging van de hiervoor berekende huurwaarden gaf antwoordt op de vraag wat een reële huurprijs is voor het te verhuren gedeelte van een IKC (Integraal Kind Centrum) aan een kinderopvangorganisatie.