Consensus na herbeoordeling taxatie door Wiberg

Op 2 juni 2003 viel in korte tijd uit een zware onweersbui zo’n 100 millimeter water in een deel van de Noordoostpolder. Volgens de getroffen akkerbouwers en fruittelers liep het regenwater die dag niet goed weg als gevolg van een gedeeltelijk gestremde waterafvoer. Regen, hagel en de daarop volgende wateroverlast hebben geleid tot diverse vormen van gewasschade, waarvoor een aantal agrariërs Waterschap Zuiderzeeland aansprakelijk heeft gesteld.

Herberekening door Wiberg
Na een jarenlange juridische strijd over de aansprakelijkheid werd in 2021 de vraag over de hoogte van de schade actueel. Wiberg heeft in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een beoordeling uitgevoerd van de schadetaxaties die in opdracht van de gedupeerde telers waren opgesteld. De taxateur van Wiberg heeft een herberekening uitgevoerd, die als verweer is ingebracht in de gerechtelijke procedure. Op aangeven van de rechtbank zijn de taxatie technische verschillen van inzicht in een taxatiecommissie behandeld en in consensus tot een oplossing gebracht.