Aardbevingsschade

Aardbevingsschade en aardbevingsrisico kunnen de verkoopprijs van een huis in Noordoost Groningen negatief beïnvloeden. Woningbezitters kunnen dan naast directe, bouwkundige schade ook te maken krijgen met indirecte schade (vermogensschade). Die schade komt pas feitelijk aan het licht, als het object wordt verkocht. In zo’n geval kunnen gedupeerde eigenaren een beroep doen op de Waarderegeling van de NAM.

Wiberg Taxaties is in verschillende rollen betrokken bij de afhandeling van compensatieverzoeken. Bij woningen taxeren de taxateurs van Wiberg de omvang van de waardedaling. Tevens maakt Wiberg Taxaties deel uit van het kwaliteitsteam woningen, waarin de uitgevoerde taxaties worden getoetst aan de kwaliteitsnormen.

Voor het onderzoek naar de waardedaling van agrarische objecten heeft Wiberg een waarderingsmodel ontwikkeld waarmee de waardeontwikkeling van het verkochte bedrijf in het risicogebied wordt vergeleken met de waardeontwikkeling van een vergelijkbaar bedrijf buiten het gebied. De uitkomsten uit het model worden beschikbaar gesteld aan de taxateurs die de uiteindelijke taxatie verrichten.